Αυτισμός

http://www.wellsphere.com/autism-autism-spectrum-article/application-of-a-ketogenic-diet-in-children-with-autistic-behavior-pilot-study/739471

Η έρευνα έγινε σε 30 παιδιά 4-10 ετών.

Η κετογενής διατροφή ακολουθήθηκε για 6 μήνες συνολικά, με 4 εβδομάδες συνεχούς διατροφής και 2 χωρίς.

12 παιδιά άφησαν την διατροφή επειδή δεν μπορούσαν να την ακολουθήσουν.

Στην κλίμακα του αυτισμού (CARS) τα αποτελέσματα βελτίωσης ήταν :

>12 μονάδων : 2 παιδιά
>8-12 μονάδες : 8 παιδιά
2-8 μονάδες : 8 παιδιά

Σημείωση. Η έρευνα έγινε στην Κρήτη!

Syndication