Κατάθλιψη

Εδώ το άρθρο : http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(04)01006-6/abstract

Βασισμένη στο ότι η κετογενής διατροφή χρησιμοποιείται ως σταθεροποητής διάθεσης, η μελέτη έγινε σε ποντίκια. Χρησιμοποιήθηκε το Porsolt test ένα, ώστε να διαπιστωθεί αν η κετογενής διατροφή έχει τα ίδια αποτελέσματα με τα αντικαταθλιπτικά.

Συμπέρασμα: Τα ποντίκια σε κετογενή διατροφή πέρασαν λιγότερη ώρα ακίνητα, αποδεικνύοντας ότι, ακριβώς όπως και τα ποντίκια με φαρμακευτική αγωγή, έχουν λιγότερες πιθανότητες να βιώσουν “behavioral despair” -απόγνωσή σε ελεύθερη μετάφραση.

Syndication